A vállalat célja

A vállalat célja

Vállalatunk célja piaci növekedés, cégértékemelés, melyet a 21. század innovatív eszközeivel, valamint értékes emberi erőforrással kívánunk megvalósítani.

Növekedés

A Műszertechnika Holding Zrt. jövőbeni piaci növekedését elsősorban a gyártás és ingatlandivízió területén képzeli el.

A vállalat újrapozícionálásával, a piac adta lehetőségek elfogadásával és kiaknázásával a „több lábon állásra” törekszünk.

Cégértékemelés

Cégünk értékének emelését elsősorban a Holding és leányvállalatai közötti vevői kapcsolattartásban, új vevők keresésében, szellemi-kapcsolati tőke kiépítésében látjuk.

Új, üzleti lehetőségeket speciális szolgáltatások nyújtásával, újító ötletek bevezetésével, hozzáadott érték megteremtésével kívánjuk biztosítani.

Innováció

A 21. század innovatív elvárásaihoz igazodva leányvállalatainknál implementáljuk a vállalatirányítási rendszereket, központi riporting rendszert vezetünk be az aktuális helyzet folyamatos vizsgálatára.

Napi munkavégzésünket a projekt személetmód, gondolkodásmód hatja át. Az innováció és a digitalizáció beépítésével tesszük hatékonyabbá folyamatainkat.

Csapatépítés

Fókuszunk a legértékesebb erőforrásra irányul, az egyénre, a munkavállalóra.

Csapatunk tagja önállóan, felelősségi területtel felruházva bontakozhat ki. A több generációs csatornák közötti egyenesség, érzékenység, aktív személyközi kapcsolatrendszer segíti a csapatmunka folyamatos fenntartását.

7

Vállalatok száma
országos szinten

930+

Összes létszám
vállalatcsoport szinten

16 Mrd Ft

2019.
éves árbevétel

925 M Ft

Beruházások összege
2019-ben